2 Chevron Cap - Rose Cut Hexagon - White Diamond - White Gold - Sirena